L3-banner-media

Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Promócie 13. 08. 2018
Štátne skúšky 13. 08. 2018
Záverečné práce 13. 08. 2018
Odborná prax 13. 08. 2018
Pedagogická prax 13. 08. 2018
Zápis predmetov študijného plánu 13. 08. 2018
Imatrikulácia 13. 08. 2018
Zápis na štúdium 13. 08. 2018
Stupne vysokoškolského štúdia 29. 09. 2014
Vysokoškolské štúdium 04. 06. 2014

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo