Pootvorili sme dvere do Indie

Dňa 12. júla 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie Dr. Martiny Pavlíkovej a prof. Zdenky Gadušovej s dekanom Chaudhary Charan Singh University v Meerute profesorom Pradeep Kumar Misrom, PhD. Predmetom stretnutia bola diskusia o možnej medzinárodnej spolupráci s CCS University v Indii, ako aj možnosť spoločných publikácií a zdieľanie skúseností v oblasti vzdelávania. Profesor Misra je od mája 2018 hosťom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci Národného štipendijného programu na realizáciu výskumu o vzdelávaní učiteľov na Slovensku. Na záver stretnutia dekan Misra pozval predstaviteľov našej univerzity na návštevu CCS Univerzity v Indii. Predstavitelia UKF tak budú mať možnosť oboznámiť sa s univerzitným systémom v Indii a hlbšie rozvinúť medzinárodnú a vedeckú spoluprácu medzi Indiou a UKF.
IMG 0153
IMG 0155
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD.,
poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
foto: ISR

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo