L3-banner-media

Deň otvorených dverí na UKF online

Súčasťou rozhodovania sa kam na vysokú školu a čo študovať je aj získanie informácií o študijnom programe, študentskom živote a priestore, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje. Aj keď nám súčasné covidové obdobie nedovoľuje stretnúť sa osobne, našich päť fakúlt pre vás pripravilo zaujímavý a inšpiratívny program. Vkročte preto 10. a 11. februára 2021 na virtuálnu pôdu našej alma mater a zoznámte sa s našou ponukou štúdia a študijnými podmienkami.
Podrobný program nájdete nižšie pod názvami jednotlivých fakúlt. Odporúčame vám na online pripojenie používať internetový prehliadač Google Chrome.
O univerzite
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, ktorá nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska i Európy – Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827 – 869). Je víťazom Národnej ceny za kvalitu (2017) a podľa medzinárodných hodnotení dlhodobo patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. UKF je atraktívna, aktuálna a akčná vysokoškolská inštitúcia, ktorá na piatich fakultách ponúka širokú škálu bakalárskych, nadväzujúcich magisterských a doktorandských študijných programov. V rozmanitosti študijných odborov jej patrí popredné miesto medzi univerzitami na Slovensku. Mimoriadnu pozornosť venuje príprave učiteľov pre všetky stupne vzdelávacieho systému.
 
UKF očami študentov
          
 
Prezentácia univerzity 
Prezentácia
Videopríhovor prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD. – prorektorky pre vzdelávanie
 
Program UKF 10. a 11. februára 2021:
Aké sú možnosti štúdia?
Stretnite sa v našej online miestnosti s prorektorkou pre vzdelávanie a diskutujete prostredníctvom online chatu o možnostiach štúdia.
13.30 – 13.40 Krátka online prezentácia univerzity
13.00 – 16.00 Online chat o všeobecných otázkach štúdia a ďalšieho vzdelávania na UKF
 
Aký je študentský život na UKF a aké služby ponúkame študentom?
13.40 Prezentácia Študentského centra
13.50 Prezentácia Študentského parlamentu
14.00 Online chat a online diskusia o otázkach štúdia so študentmi UKF
16.30 – 17.30 Prezentácia Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa
 
Študentské spolky a združenia
AIESEC
14.00 (len 10. 2.) Online prezentácia
Folklórny súbor Ponitran
 
Pozrite si program DOD na jednotlivých fakultách:
 
FPV foto   FSVaZ foto   FSŠ foto
Filozofická fakulta foto   Pedagogická fakulta foto
 
Aktualizované: 10. 2. 2021

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo