Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
DOD 2021: Fakulta prírodných vied 27. 01. 2021
DOD 2021: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 27. 01. 2021
DOD 2021: Fakulta stredoeurópskych štúdií 27. 01. 2021
DOD 2021: Pedagogická fakulta 27. 01. 2021
DOD 2021: Filozofická fakulta 27. 01. 2021
Poradenstvo pre študentov 07. 10. 2019
Sprievodca štúdiom 04. 09. 2019
Štúdium 05. 11. 2018
Školné a poplatky spojené so štúdiom 26. 10. 2018
Formy a metódy štúdia 26. 10. 2018
Predĺženie platnosti preukazu študenta 28. 08. 2018
Vydanie a aktivácia preukazu študenta 27. 08. 2018
Dopravné funkcie 27. 08. 2018
Výhody členstva ISIC 27. 08. 2018
Využitie preukazu v podmienkach UKF 27. 08. 2018
Služby univerzitnej knižnice 13. 08. 2018
Študijní poradcovia 13. 08. 2018
Rigorózne skúšky 13. 08. 2018
Promócie 13. 08. 2018
Štátne skúšky 13. 08. 2018
Záverečné práce 13. 08. 2018
Odborná prax 13. 08. 2018
Pedagogická prax 13. 08. 2018
Zápis predmetov študijného plánu 13. 08. 2018
Imatrikulácia 13. 08. 2018
Zápis na štúdium 13. 08. 2018
Stupne vysokoškolského štúdia 29. 09. 2014
Vysokoškolské štúdium 04. 06. 2014
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 22. 05. 2014
Poradenstvo a služby na podporu aktivít študentov 22. 05. 2014
Duchovné poradenstvo 22. 05. 2014
Poradenstvo v oblasti štipendií a študentských pôžičiek 22. 05. 2014
Kariérne poradenstvo a kariérne vzdelávanie 22. 05. 2014
Psychologické poradenstvo 22. 05. 2014
Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými potrebami 22. 05. 2014
Poradenstvo zamerané na zdravie 22. 05. 2014
Právne poradenstvo 22. 05. 2014
Sociálne poradenstvo 22. 05. 2014
Ponuky práce a brigád 22. 05. 2014
Možnosti dobrovoľníckych a sociálnych činností 22. 05. 2014
Kultúrne, športové a spoločenské podujatia 22. 05. 2014
Oznamy pre študentov 22. 05. 2014
Prihlášky na ďalšie vzdelávanie 22. 05. 2014
Harmonogram akademického roka 22. 05. 2014
Preukaz študenta 22. 05. 2014
Štipendiá 22. 05. 2014
Služby študentom 19. 05. 2014
Organizácia štúdia 19. 05. 2014
Prijímacie konanie 12. 05. 2014

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo