L3-banner-media

ŠDNU spájajú tradície s inováciami

Druhá polovica novembra patrila Študentským dňom nitrianskych univerzít. 13. – 30. november 2018 priniesol športové, kultúrno-spoločenské i humanitárne podujatia, súťaže, workshopy, výstavy, divadelné predstavenia. Ich organizátormi a tvorcami boli členovia akademických obcí oboch nitrianskych univerzít, ktorí sa zaslúžili o rozmanitú ponuku 48 podujatí určených študentom, zamestnancom a širokej verejnosti.
Z každého rožka troška
Medzi najväčšie podujatia patril hokejový zápas UKF vs. SPU, ktorý prilákal približne 4000 divákov a putovný pohár rektorov nitrianskych univerzít si z neho odniesli hráči Univerzity Konštantína Filozofa. Športovo založení študenti súťažili tiež v plávaní, vo volejbale, vybíjanej, stolnom tenise či futsale. Najviac pretekárov, aj z verejnosti, sa zúčastnilo Večerného behu Nitrou. V kategóriách od žiakov po veteránov sa predstavilo 347 bežcov, pričom prvenstvo v kategórii žien i mužov patrilo študentom UKF.
Nikdy nevieme, kedy sa ocitneme v situácii, v ktorej pôjde o ohrozenie života. Práve pre tých, ktorí sa chcú naučiť, ako v podobných situáciách postupovať, bolo určené podujatia Prvá pomoc. V rámci Univerzitnej kvapky krvi prišlo darovať krv na obe univerzity takmer 100 študentov, zamestnancov i darcov z radov verejnosti. K ďalším akciám zameraným na zdravie či sociálne vedy patrili Starostlivosť o dieťa – čo je správne a čo nie, Drogová kriminalita, Domáce násilie – zneužívanie detí, Riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku či Komunitná a terénna sociálna práca v lokalite Orechov dvor.
Gastronomickým zážitkom bol Svet chutí a vôní nitrianskeho regiónu, ktorý organizovala Katedra cestovného ruchu FSŠ a študenti na ňom pripravili takmer 15 tradičných pokrmov nitrianskeho regiónu. Do sveta umenia návštevníkov vtiahlo divadelné predstavenie Cigánsky boxer či 15. ročník festivalu Konfrontácie, ktorý priniesol cyklus piatich komorných koncertov a výstavu textilných diel. Na svoje si prišli aj cestovatelia, a to vďaka mnohým podujatiam venovaným rôznym kútom sveta.
Na rozvíjanie schopností a vedomostí študentov bol určený workshop s názvom Kvality v povolaniach či súťažno-zábavný kvíz Poznáš svojho suseda?.
V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor Univerzity Konštantína Filozofa prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. jedenásť študentov zo všetkých piatich fakúlt. Ocenenia získali za reprezentáciu univerzity a šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí.
Každoročne býva jedným z vrcholných podujatí Imatrikulačný ples UKF. Tento ročník prilákal takmer 1250 návštevníkov a priniesol inováciu v hudobných žánroch. Po prvýkrát plesajúcich roztancoval rap v podaní Majka Spirita.
Efektívne vyplnenie voľného času
Študentské dni nitrianskych univerzít dávajú študentom priestor na prezentáciu, kultúrne vyžitie sa a aktívne využitie svojho voľného času. „Som spokojný s týmto ročníkom Študentských dní nitrianskych univerzít. Podujatie takéhoto typu vyjadruje znaky kvality života našich študentov. To znamená, že to nie je len o tej knižnici, o tých prednáškach, o tých cvičeniach, ale aj o tom, aby sa študenti mohli prezentovať, či už v športe, kultúre alebo iných oblastiach,“ vyjadril sa doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci.
Organizácia aj kvalita podujatí sa neustále zlepšuje a práve v tom treba pokračovať. „V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi, keď si to tak premietam, kvalitatívne, organizačne aj odborne úroveň tradičných podujatí stúpa, napr. hokej už nie je len o zábave, ale aj o určitej rivalite. Kvalitu cítiť aj pri Imatrikulačnom plese, jednak pri hudobných telesách, ktoré tam vystupujú, ale aj celkovo v organizácii a, samozrejme, v účasti. Takže sa teším, že tu je takýto priestor,“ dodal doc. Tvrdoň.
S podobnými podujatiami sa, samozrejme, počíta aj do budúcna. Prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci dúfa, že príde aj k istým inováciám. „Do budúcna by sme chceli určite zachovať tie štandardné aktivity, ktoré sú v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít, ale možno prísť aj s niektorými novými, ktoré očakávam od študentov a ktoré budú svojím spôsobom reprezentovať našu univerzitu.“
Text: Tímea Kamenická – Referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo